معنی و ترجمه کلمه impediments to marriage به فارسی impediments to marriage یعنی چه

impediments to marriage


قانون ـ فقه : موانع نکاح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها