معنی و ترجمه کلمه impellor به فارسی impellor یعنی چه

impellor


)impeller(وادار کننده ،پيش برنده ،تشجيح کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها