معنی و ترجمه کلمه impend به فارسی impend یعنی چه

impend


مشرف بودن ،اويزان کردن ،در شرف وقوع بودن ،محتمل الوقوع بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها