معنی و ترجمه کلمه imperative به فارسی imperative یعنی چه

imperative


امرانه ،حاکم ،لازم الاجرا،دستور بى چون و چرا،امرى ،دستورى ،حتمى ،الزام اور،ضرورى
قانون ـ فقه : ضرورى
روانشناسى : الزامى
علوم نظامى : امرانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها