معنی و ترجمه کلمه imperial به فارسی imperial یعنی چه

imperial


امپراطورى ،شاهنشاهى ،پادشاهى ،امپراتورى ،با عظمت ،(مج ).عالى ،با شکوه ،مجلل ،همايون ،همايونى
قانون ـ فقه : شاهنشاهى
علوم نظامى : مربوط به شاهنشاهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها