معنی و ترجمه کلمه impersuasible به فارسی impersuasible یعنی چه

impersuasible


رام نشو،سخت ،غير قابل ترغيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها