معنی و ترجمه کلمه impetratory به فارسی impetratory یعنی چه

impetratory


لابه اميز،استغاثه اميز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها