معنی و ترجمه کلمه implausibility به فارسی implausibility یعنی چه

implausibility


ناپسندى ،ناموجه بودن ،غير قابل قبولى ،غير مقبولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها