معنی و ترجمه کلمه implemental به فارسی implemental یعنی چه

implemental


التى ،افزارى ،وسيله اى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها