معنی و ترجمه کلمه implementation به فارسی implementation یعنی چه

implementation


پياده سازى ،کاربرد،اجرا،انجام
کامپيوتر : انجام
علوم نظامى : به کار گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها