معنی و ترجمه کلمه imploringly به فارسی imploringly یعنی چه

imploringly


باالتماس ،به استغاثه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها