معنی و ترجمه کلمه impluse circuit به فارسی impluse circuit یعنی چه

impluse circuit


مدار جريان ضربه اى
علوم مهندسى : مدار ايمپولز مدار فشار ضربه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها