معنی و ترجمه کلمه impluse duration به فارسی impluse duration یعنی چه

impluse duration


علوم مهندسى : مدت ايمپولز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها