معنی و ترجمه کلمه impluse meter به فارسی impluse meter یعنی چه

impluse meter


شمارشگر ايمپولز
علوم مهندسى : ضربان سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها