معنی و ترجمه کلمه impluse recorder به فارسی impluse recorder یعنی چه

impluse recorder


علوم مهندسى : کنتور ثبات ضربه جريان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها