معنی و ترجمه کلمه impluse sequence به فارسی impluse sequence یعنی چه

impluse sequence


علوم مهندسى : توالى ضربه جريان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها