معنی و ترجمه کلمه impluse stage به فارسی impluse stage یعنی چه

impluse stage


علوم مهندسى : طبقه فشار مستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها