معنی و ترجمه کلمه impluse test به فارسی impluse test یعنی چه

impluse test


علوم مهندسى : ازمايش فشار ضربه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها