معنی و ترجمه کلمه impluse train به فارسی impluse train یعنی چه

impluse train


توالى ايمپولز
علوم مهندسى : پالس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها