معنی و ترجمه کلمه impluse voltage cascade به فارسی impluse voltage cascade یعنی چه

impluse voltage cascade


علوم مهندسى : ابشار فشار ضربه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها