معنی و ترجمه کلمه impluse voltage generator به فارسی impluse voltage generator یعنی چه

impluse voltage generator


علوم مهندسى : مولد فشار ضربه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها