معنی و ترجمه کلمه impluse voltage stress به فارسی impluse voltage stress یعنی چه

impluse voltage stress


علوم مهندسى : تنش فشار ضربه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها