معنی و ترجمه کلمه imponderability به فارسی imponderability یعنی چه

imponderability


عدم قابليت سنجش ،بى وزنى ،غير محسوسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها