معنی و ترجمه کلمه import duties به فارسی import duties یعنی چه

import duties


حق گمرک اجناس وارداتى ،گمرک ورودى
قانون ـ فقه : گمرک اجناس وارداتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها