معنی و ترجمه کلمه import restriction به فارسی import restriction یعنی چه

import restriction


بازرگانى : محدوديت واردات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها