معنی و ترجمه کلمه importance به فارسی importance یعنی چه

importance


اهميت ،قدر،اعتبار،نفوذ،شان ،تقاضا،ابرام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها