معنی و ترجمه کلمه imposed deformation به فارسی imposed deformation یعنی چه

imposed deformation


عمران : تغيير شکل اعمال شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها