معنی و ترجمه کلمه imprecise به فارسی imprecise یعنی چه

imprecise


غير دقيق ،نادرست ،بى صراحت ،غير صريح ،مبهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها