معنی و ترجمه کلمه impregnated به فارسی impregnated یعنی چه

impregnated


پارچه تلقيح شده
علوم نظامى : پارچه تلقيح شده بر عليه اثر مواد شيميايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها