معنی و ترجمه کلمه impress به فارسی impress یعنی چه

impress


: )vt.&vi.(تحت تاثير قرار دادن ،باقى گذاردن ،نشان گذاردن ،تاثير کردن بر،مهر زدن ، : )n.(مهر،اثر،نقش ،طبع ،نشان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها