معنی و ترجمه کلمه impressive به فارسی impressive یعنی چه

impressive


موثر،برانگيزنده احساسات ،گيرا
معمارى : پرابهت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها