معنی و ترجمه کلمه improbity به فارسی improbity یعنی چه

improbity


نادرستى ،ناراستى ،بى ديانتى ،نا پاکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها