معنی و ترجمه کلمه impropriate به فارسی impropriate یعنی چه

impropriate


بدست عام دادن ،حرام کردن ،بدست غير روحانى دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها