معنی و ترجمه کلمه improvably به فارسی improvably یعنی چه

improvably


بطور قابل ترقى ،اصلاح پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها