معنی و ترجمه کلمه improver به فارسی improver یعنی چه

improver


اصلاح کننده ،ترقى کننده ،بهبودى دهنده ،لايى که درپشت دامن زنانه ميگذارند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها