معنی و ترجمه کلمه improvisatorial به فارسی improvisatorial یعنی چه

improvisatorial


وابسته به بديهه گويى يا بديهه سازى ،حاضر جوابانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها