معنی و ترجمه کلمه impubic به فارسی impubic یعنی چه

impubic


نابالغ ،نارسيده ،بتکليف نرسيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها