معنی و ترجمه کلمه impugnment به فارسی impugnment یعنی چه

impugnment


رد تکذيب ،اعتراض ،حمله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها