معنی و ترجمه کلمه in conformity with به فارسی in conformity with یعنی چه

in conformity with


بر طبق ،بر موجب ،برحسب

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها