معنی و ترجمه کلمه in contradistinction to به فارسی in contradistinction to یعنی چه

in contradistinction to


دربرابر،درغيراز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها