معنی و ترجمه کلمه in contrast with به فارسی in contrast with یعنی چه

in contrast with


درمقابل ،دربرابر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها