معنی و ترجمه کلمه in grain به فارسی in grain یعنی چه

in grain


جنسا،بطورثابت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها