معنی و ترجمه کلمه in miniature به فارسی in miniature یعنی چه

in miniature


بطور کوچک( تر )بطور ظريف ،بمقياس کوچکتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها