معنی و ترجمه کلمه in my poor opinion به فارسی in my poor opinion یعنی چه

in my poor opinion


بعقيده ناقص من ،بعقل ناقص من

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها