معنی و ترجمه کلمه in return for به فارسی in return for یعنی چه

in return for


بجاى ،درعوض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها