معنی و ترجمه کلمه in spite of that به فارسی in spite of that یعنی چه

in spite of that


با وجود اين ،با اينحال ،معهذا

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها