معنی و ترجمه کلمه in the abstract به فارسی in the abstract یعنی چه

in the abstract


بطورمطلق يامجرد،فى الجمله ،ازروى تجريد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها