معنی و ترجمه کلمه in the gristle به فارسی in the gristle یعنی چه

in the gristle


رشدنکرده ،نارس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها