معنی و ترجمه کلمه in the teeth of the wind به فارسی in the teeth of the wind یعنی چه

in the teeth of the wind


برخلاف جهت باد،برضد باد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها