معنی و ترجمه کلمه in vivo به فارسی in vivo یعنی چه

in vivo


در محيط طبيعى
روانشناسى : بافت زنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها